هلو فروشگاهی کد 10

هلو فروشگاهی کد 10

اين نرم افزار با قابليت نصب آسان بر روي تمام ويندوزها با زبان برنامه نويسي دلفي زير نظر تيمي  متشكل از كارشناسان حسابداري و نر م افزار طراحي شده و به روش حسابداري ادواري عمل مي نمايد . 


برخي از قابليت ها ي اين نسخه عبارت است از : 

  • انواع گزارشات چک ها
  • انواع گزارشات بانک ها
  • امکان گزارشگیری از فاکتورها به صورت ستونی
  • امکان گزارشگیری از اسناد
  • امکان گزارشگیری از دفتر روزنامه
  • گزارش صورت سود و زیان